Структура населення області за статтю характеризується стабільною перевагою представниць жіночої статі. На початок 2018 року частка жінок у загальній чисельності населення становила 55%. У розрахунку на кожну тисячу чоловічого населення припадала 1 201 жінка (у міських поселеннях – 1195, у сільській місцевості – 1212).

Про це повідомляє головне управління статистики у Чернігівській області. Для молодших вікових груп характерною є переважання чоловічої статі. У віковій групі 0–14 років  на 1 000 дівчат налічувалося 1 043 хлопці. У віці 15–64 роки на 1 000 жінок припадало 937 чоловіків. Стійке перевищення чисельності жінок над чисельністю чоловіків починається з 38 років. Серед жителів віком 65 років і старші на 1000 жінок припадає лише 456 чоловіків.

Найбільша диспропорція в статевому складі населення області зафіксована в м.Прилуки (на тисячу жіночого населення припадало 797 чоловіків), а найменша – у Сосницькому (880) і Талалаївському (867) районах.

Джерело: Чeline