Ініціатором і провідником освітньої реформи в Україні став «НАРОДНИЙ ФРОНТ». Прийнятий у вересні цього року Закон України «Про освіту», не тільки кардинально змінює підходи у розбудові національної школи, але й підносить її на новий сучасний рівень.

Що ж змінилося і зміниться після прийняття закону.

Збільшилося фінансування освіти з 5,72% від ВВП (у 2016 році) до 6,52% від ВВП (у 2017 році). Створено додаткові місця у дошкільних навчальних закладах – черга в дитячі садочки скоротилася майже на третину.

По всій Україні вже діють понад 300 опорних шкіл, які дають можливість дітям з сільських територій отримати якіснішу освіту. Прийнято новий прогресивний закон «Про освіту», який дає «зелене світло» реформі середньої освіти – створює можливості для розвитку компетентнісного навчання, запроваджує нові принципи формування змісту освіти та забезпечення її якості, нову систему мотивації та підвищення кваліфікації вчителів тощо.

Розроблено новий освітній стандарт для початкової школи. Це перший освітній стандарт на базі компетентнісного підходу – орієнтація на вміння учня вирішувати комплексні задачі з реального життя. З 1 вересня 2017 року розпочалося пілотування стандарту та навчальних матеріалів у початкових класах 100 шкіл по всій Україні.

Через публічне обговорення з громадськістю та експертами оновлено навчальні програми для базової школи (5-9 класи). Розроблено типові навчальні плани та нові навчальні програми для старшої школи (10-11 класи).

Підвищено рівень оплати праці педагогічних працівників у середньому на 50%. Сьогодні вчителі в середньому по країні отримують на місяць: молодий вчитель без стажу роботи – 4825 грн; молодий вчитель зі стажем роботи від 3 до 10 років – 4851 грн; вчитель I-ї категорії – 6374 грн; вчитель вищої категорії – 6836 грн.

Створено умови для організації інклюзивного навчання. Для дітей з особливими освітніми потребами виділено з держбюджету на 2017 рік 209,5 млн грн.

Проведено пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018.

Розпочато впровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання. Реалізовано понад 30 проектів державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти.

Здійснюється розробка стандартів вищої освіти – 186 проектів стандартів освітніх рівнів бакалавра та магістра.

Запроваджено справедливу систему розподілу місць державного замовлення у ВНЗ – «місце йде за вступником».

Підвищено стипендії для студентів – на 33,4% мінімальні академічні, на 73% – для найкращих студентів, на 54-102% – для окремих спеціальностей.

Вперше пройшов єдиний фаховий вступний іспит з використанням ЗНО для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра за спеціальністю 081 «Право».

Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Україна отримала асоційоване членство у CERN (Європейський центр ядерних досліджень). 

Розпочалося створення бізнес-інноваційних центрів на базі вищих навчальних закладів – у Національному університеті «Львівська політехніка», Донецькому національному університеті (м. Вінниця), Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького та Чернігівському національному політехнічному університеті.

Прес-служба Чернігівської  обласної організації Партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»