Проблема навчання в процесі всього життя, нові організаційні та методичні підходи до навчання і викладання є актуальною як в українських, так і в європейських, зокрема німецьких ВНЗ.  Про це написали на сайті Ніжинського державного університету.

Спільний проект Громадського об’єднання «Європейська освіта і наука в Україні» https://euedusci.wordpress.com  та Саксонського Центру дидактики вищої освіти «Компетентнісноорієнтоване та студентоцентроване навчання»  (червень – грудень 2017) дав змогу організувати науково-практичну конференцію в українському університеті та поїздку представників  семи українських ВНЗ до університету міста Лейпцига.

Викладачі та магістранти факультету іноземних мов, члени Громадського об’єднання,  взяли активну участь у пленарному засіданні та воркшопах, які відбулися 30-31жовтня 2017 року в  Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова  «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи».

З 7 по 11 листопада 2017 року Саксонський центр дидактики вищої освіти гостинно приймав викладачів  з України. Зустрічі, круглі столи, вокршопи, дискусії були присвячені  питанням систематичної, методичної підтримки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу навчальних закладів  федеральної землі Саксонія, які надають співробітники  Центру, використовуючи різноманітні форми  та методи роботи.

Слід відмітити, що викладачі в Німеччині  підвищують свою кваліфікацію без формальних графіків, за власним бажанням. Учасники жваво спілкувалися про модульну організацію навчання у Лейпцизькому університеті, розробку та підготовку навчальних програм, розвиток самостійності та відповідальності студентів,  використання віртуальних навчальних платформ, проблемне навчання, систему тьюторства. Важливим і суттєвим для німецьких та українських дослідників є питання розвитку  навичок наукової роботи студентів  та  академічної доброчесності.

 Підготувала доцент кафедри німецької мови

Удовиченко Н.К.