У п’ятницю 9 грудня відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету.

Начальник фінансового управління Людмила Віталіївна Писаренко повідомила, що у рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин, починаючи з бюджету 2016 року, Міністерство фінансів не визначає і не доводить до місцевих бюджетів індикативні показники по доходах. Вони формуються  виходячи з фактично отриманих у попередньому році власних доходів.

Після розгляду Кабінетом  Міністрів України 3 листопада 2016 року підготовленого  до другого читання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та подання  його на розгляд Верховної Ради України, Департамент фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації  10.11.2016 р. надав уточнені Міністерством фінансів України  обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік для організації роботи із складання (уточнення) проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

В уточнених  показниках  проекту Державного бюджету на 2017 рік враховано підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 грн.

Відповідно проведено корегування проекту доходів і видатків міського бюджету.

У порівнянні з 2016 роком дохідна частина в проекті бюджету збільшена на 58,6 млн. грн. за рахунок збільшення обсягу:

—    освітньої субвенції з державного бюджету на 17,8 млн. грн.;

—   медичної субвенції з державного бюджету на 11,1 млн. грн.;

—   надходжень власних доходів на 26,4 млн. грн., в тому числі за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб на 22,6 млн. грн.,  єдиного податку на 6,1 млн. грн.

Потреба на фінансування видаткової  частина проекту бюджету в збільшена в порівнянні з минулим роком на 157,0 млн. грн.  При цьому видатки на утримання бюджетної сфери  на основі уточнених розрахунків бюджетних установ збільшились на 97,5 млн. грн., на інші потреби – міські цільові програми, капітальні видатки, благоустрій та ін.  на 59,5 млн. грн.

Таким чином на 09.12.2016 року:

Проект бюджету міста на 2017 рік по доходах загального фонду (додаток № 1) визначений в сумі 306,8 млн. грн., в тому числі:

— 170,2  млн. грн. – власні доходи;

— 68,1 млн. грн. – освітня субвенція з державного бюджету;

— 60,0 млн. грн. – медична субвенція з державного бюджету;

— 8,5 млн. грн. – базова дотація з державного бюджету.

Прогнозний обсяг бюджету розвитку на 2017 рік складає 1,9 млн. грн., що на 434,0 тис. грн. більше, ніж у 2016 році.

Бюджет розвитку сформований за рахунок надходження коштів:

—        від відчуження майна – 500,0 тис. грн., що на 156,4 тис. грн., або на 23,8% менше, ніж у 2016 році;

—       від продажу земель несільськогосподарського призначення – 440,0 тис. грн., що на 110,4 тис. грн., або на 33,5% більше, ніж у 2016 році;

—       від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 980,0 тис. грн., що на 480,0 тис. грн., або на 96% більше, ніж у 2016 році.

Перелік видатків, які можуть здійснюватись з бюджету міста, визначений статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

Проект видаткової частини бюджету представлений у додатках:

—        № 2 (поточні видатки на утримання бюджетної сфери),

—        №3 (перелік міських цільових програм та видатків на їх фінансування),

—       № 5 (капітальні видатки бюджету),

—       № 4 (інші видатки, що не ввійшли в попередні додатки).

Потреба на  утримання бюджетної сфери  міста у 2017 році (поточні видатки, без капітальних),  складає  323,1 млн. грн., що на 97,5 млн. грн., або на 43,2% більше, ніж у 2016 році  (у 2016р.  225,6 млн. грн.), і на 16,3 млн. грн. перевищує прогнозні  доходи на 2017 рік. (додаток № 2).

В тому числі потреба в коштах на виплату захищених статей видатків складає  307,2 млн. грн., що на 94,9 млн. грн., або на 44,7% більше, ніж у 2016 році (2016 рік – 212,3 млн. грн.).З них на виплату заробітної плати – 253,3 млн. грн. (у 2016 році – 168,1 млн. грн.), оплату енергоносіїв – 36,1 млн. грн.(29,2 млн. грн.), придбання медикаментів – 2,5 млн. грн., продуктів харчування – 14,3 млн. грн., на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури – 50,4 тис. грн.

Потреба в коштах на фінансування 65 – ти міських цільових програм складає  50,1 млн. грн., що на 0,4 млн. грн. більше, ніж у 2016 році (в початковому бюджеті на  2016 рік  було 62 програми на суму 49,7 млн. грн.) (додаток № 3).

На фінансування поточних видатків бюджету, які не включені до програм, необхідно 20,1 млн. грн. (додаток № 4).

На фінансування капітальних видатків (придбання обладнання, капітальні ремонти, будівництво, реконструкція, реставрація) необхідно 40,4 млн. грн. (додаток № 5).

Таким чином, загальна потреба в коштах на фінансування видатків бюджету у 2017 році складає 433,8 млн. грн., що на 125,1 млн. грн., або на 40,5% більше прогнозних доходів та у 2,2 рази перевищують фактичні видатки бюджету за 11 місяців поточного року.

При розподілі коштів фінансовим управлінням враховувались вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо першочергового планування видатків на заробітну плату та енергоносії, Указу Президента України від 28.02.1997 року № 187/97 щодо направлення на заробітну плату не менш як 75 відсотків наявних бюджетних коштів, аналогічні вимоги Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів облдержадміністрації.

На утримання бюджетної сфери пропонується направити 272,8 млн.грн., в тому числі:

—        80% обсягу власних доходів міста – 136,2 млн. грн.;

—       освітню субвенцію – 68,1 млн. грн.;

—       медичну субвенцію – 60,0 млн. грн.;

—       базову дотацію – 8,5 млн. грн.

Ці кошти забезпечують потребу бюджетних установ на 84,4%, загальний дефіцит складає 50,3 млн. грн., в тому числі на захищені статті – 39,0 млн. грн.;  з них на заробітну плату – 33,2 млн. грн. або 1,6 місячних фонди, на харчування – 5,2 млн. грн.; на фінансування незахищених поточних видатків бюджетних установ дефіцит коштів складає 11,3 млн. грн.

На всі інші видатки бюджету (крім утримання бюджетної сфери) – поточні і капітальні видатки, міські цільові програми (додатки №№ 3,4,5), потреба на які становить 110,7 млн тис. грн.,  пропонується направити 35,9 млн. грн. (34,0 млн. грн. власних надходжень та 1,9 млн. грн. бюджету розвитку), що становить 32,5% від потреби. Дефіцит складатиме 74,7 млн. грн.

Інформація надана фінансовим управлінням Ніжинської міської ради