Центром міжнародних проектів «Євроосвіта» оприлюднено рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ-200 Україна 2020»

Партнером центру
при проведенні дослідження виступила міжнародна група експертів IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence. Ніжинський державний
університет імені М. Гоголя опинився на 121 місці серед 200 закладів з
рейтингом 67.93.

Перше місце в
рейтингу очікувано зайняв Київський політехнічний університет ім. І.
Сікорського (рейтинг 3.75), друге місце за Київським національним університетом
ім. Т. Шевченка (3.81), а третім став Сумський державний університет (7.89).

В Чернігівській
області вище за Ніжинський університет опинився ЧНТУ – Чернігівський
національний технологічний університет (60 місце, рейтинг 44.85). Чернігівський
національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка поступається
ніжинському – 168 місце з рейтингом 82,73. Ніжинський агротехнічний інститут до
рейтингу не потрапив – він є відокремленим підрозділом Національного
Університету біоресурсів і природокористування України (останній займає 14
місце з рейтингом 20.14).

Рейтинг розраховувався за 10 показниками, 6 з яких є міжнародними і 4 – національними, причому міжнародні показники діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) мали вище значення ніж національні.

Загалом, за даними Державної служби статистики в Україні на 2020 рік діє 281 вищий навчальний заклад.