Олександр Григорович Самойенко про досягнення університету, нові спеціальності та інше. Розмову опублікували на сайті Ніжинського державного університету.

Які важливі досягнення НДУ ім. М. Гоголя за останні роки, на Вашу думку, заслуговують на увагу?

Останні роки видалися для нашого колективу досить складними, але, в той же час, і досить цікавими. Університетом успішно підтверджено ІV (найвищий) рівень акредитації; здійснено перехід на новий перелік спеціальностей, значно розширено кількість спеціальностей і предметних спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців; оновлено нормативно-правову базу згідно із Законом «Про вищу освіту»; укладено низку міжнародних угод, в тому числі і щодо підготовки магістрів за подвійним дипломом із польськими внз; поглиблено співпрацю з органами місцевого самоврядування; запроваджено підготовку офіцерів запасу; збільшено кількість наукових фахових видань, засновником яких є наш навчальний заклад і які отримали міжнародні номери ідентифікації (ISSN); досягнуто помітних успіхів у спортивній, мистецькій сферах та КВК; покращено науково-педагогічний склад; реалізовано низку міжнародних і регіональних освітніх та наукових проектів; суттєво збільшено кількість патентів на винаходи і авторських свідоцтв; помітно зросла чисельність викладачів і студентів, які проходили стажування за кордоном; розширено кількість спеціальностей із підготовки докторів PhD; розпочато функціонування мовних курсів для викладачів і студентів; започатковано кілька нових цікавих виховних заходів й ін.

Якими мають бути наступні кроки вишу?

У нас є чітке розуміння, в якому напрямку ми маємо рухатися далі. В минулому році було прийнято низку дуже важливих і ґрунтовних документів стратегічного характеру, які й визначають наш подальший розвиток на найближчі п’ять років. Якщо ми зможемо їх зреалізувати, хоча б на 90% (чому не на 100%, бо 5 років це багато, а життя дуже мінливе і вносить завжди корективи в наші плани), то університет матиме гарні перспективи на майбутнє. Серед першочергових завдань, на нашу думку, є: удосконалення системи забезпечення якості освіти та управління; впровадження заходів щодо енергоефективності та енергозбереження, оскільки комунальні послуги «з’їдають» більшу частину нашого бюджету; відкриття однієї-двох спеціалізованих вчених рад при університеті; внесення фахових видань університету до наукометричних баз; набір на навчання іноземних студентів; подальше посилення кадрового складу університету; відкриття програм із перепідготовки і підвищення кваліфікації для вчителів області; стабілізація, а в подальшому, і зростання контингенту студентів; активізація діяльності університету на міському та обласному рівнях; запровадження англомовної версії сайту університету. Є ще низка цікавих ідей і проектів, але вони носять більше тактичний, а не стратегічний характер, і їх реалізація має позитивно вплинути на наш імідж.

Якими науковими досягненнями може похизуватись університет?

Наукова робота сьогодні є пріоритетним напрямом в діяльності всіх університетів України, в тому числі й нашого.

Перш за все, хотів би відзначити студентів. Не зважаючи на те, що ми порівняно не великий за чисельністю університет, наші студенти систематично стають переможцями і призерами всеукраїнських наукових конкурсів і олімпіад. Не став виключенням і цей рік. Остаточні підсумки будемо підводити дещо пізніше, але й проміжні результати засвідчують високу конкурентоспроможність наших вихованців.

Не можу не відзначити різке зростання кількості досить представницьких наукових заходів, які були проведені в нашому університеті у 2017 році спільно з науковими установами та навчальними закладами України й закордоння.

Важливим науковим проривом можна вважати й суттєве збільшення кількості патентів, отриманих університетом завдяки плідній роботі професорів і доцентів кафедри хімії. Сподіваємося, що до цієї роботи долучяться найближчим часом і фахівці з кафедри фізики та кафедри біології.

Не можна не згадати й про успіхи наших археологів, які в цьому році працювали над двома науковими програмами: дослідженням підземелля в центральній історичній частині Ніжина та розкопками давньоруського городища, що фінансувалося за кошти міського бюджету. До речі, їх знахідки увійшли до десятки відкриттів цього року в Україні.

І на останок, це проекти, що реалізуються нашими колегами з різних факультетів. Вони не носять виключно наукового характеру, а більше освітньо-наукові. Перед усім, це «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах із різними традиціями» за програмою Erasmus+, в якому об’єднані: Університет Вітовта Великого (Каунас, Литва), Центральноєвропейський університет (Будапешт, Угорщина), Університет Аристотеля (Салоники,  Греція), Університет міста Сусс, Університет міста Маноуба (Туніс), The Sultan Moulay Slimane University (Бені Меллаль, Марокко), Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah (Фес, Марокко) та три українські університети – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Це спільний проект Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління», метою якого є створення та впровадження нової програми підготовки вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах України, одним із 10 учасників якого є наш Університет, та проект «Вчимося навчати німецької», який реалізується за підтримки Німецького культурного центру «Гете інститут»щодо підвищення кваліфікації майбутніх викладачів німецької мови. Це й проект «Децентралізація в освіті: нові підходи до неперервного професійного розвитку вчителів Чернігівщини» (керівники – С.В. Тезікова та Є.О. Плотніков), який набув позитивного розголосу серед освітянської громадськості області.

Успішною виявилася спроба участі в проектній діяльності і кафедри біології, члени якої також стали переможцями регіонального природоохоронного проекту.

І останній проект, який був реалізований в серпні-вересні 2017 р. – це Міжнародна літня школа для студентів спеціальностей «політологія», «міжнародні відносини» та «історія» «Виклики для сучасної демократії: українське та  польське бачення», організована спільно історико-юридичним факультетом НДУ та Педагогічним університетом Кракова.

Не секрет, що багато навчальних програм у різних навчальних закладах є застарілими. Чи вживаються якісь заходи щодо їхнього оновлення в НДУ? Якщо так, то які?

В нашому університеті оновлення і навчальних планів, і навчальних програм здійснюється регулярно. Ми відстежуємо кон’юнктуру ринку, намагаємося враховувати потреби роботодавців, інтереси студентів, вимоги державних стандартів і т.п. Над цим працює спеціально створена моїм розпорядженням робоча група. Зараз у університетів з’явилася можливість готувати фахівців не лише за спеціальностями, але й за освітніми програмами, що розширює або поглиблює профільність навчання. Тому ми приділяємо цьому напряму нашої діяльності достатньо багато уваги.

За останні декілька років в університеті з’явилися нові спеціальності, які саме? І чи не плануєте відкривати нові?

Колективом університету дійсно пророблена кропітка робота щодо розширення переліку ліцензованих спеціальностей. За останні кілька років були успішно ліцензовані як спеціальності класичного спрямування (міжнародні відносини, право, журналістика, економіка), так і в галузі освіти (Середня освіта: фізика; Середня освіта: інформатика). На даний час ми готуємо фахівців за 32 спеціальностями рівнів освіти бакалавра та магістра. Щодо планів, то вони звичайно є. Я взагалі прихильник суттєвого розширення спеціальностей, бо вважаю, що чим більше пропозицій ми будемо надавати, тим більше ніжинських дітей буде залишатися в нашому місті на навчання. Серед актуальних у цьому році можуть бути – музичне мистецтво, бібліотекознавство, фармації або охорона здоров’я й ін.

А які спеціальності вишу користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів?

В останні роки відбулися деякі зміни у вподобаннях вступників. Популярними стають спеціальності, пов’язані з галуззю освіти: дошкільна та початкова освіта, менеджмент, психологія, англійська та німецька мови, а також географія, історія та археологія, міжнародні відносини. В цьому році простежується зростання інтересу до біології та математики, але чи стане це тенденцією, поки що говорити рано.

Останнім часом майже кожного року підвищується ціна за навчання на контракті, чи буде вона підвищуватися надалі, і взагалі від чого чи від кого це залежить?

Це не зовсім так. Ми тривалий час не підвищували вартість навчання, оскільки у нас вона й так була найвищою в регіоні. У цьому році ми підняли вартість навчання для перших курсів бакалаврату та магістратури близько 5 %. В інших внз ціна навчання зросла значно більше.

Визначення вартості навчання залежить від багатьох чинників. Це не якесь абстрактне число. В неї закладається і заробітна плата викладачів та співробітників, і вартість комунальних послуг, і модернізація освітнього процесу, і ще низка показників. Враховуючи, що в Україні останнім часом систематично зростає заробітна плата, збільшується ціна на опалення, гарячу і холодну воду, вивіз сміття, на підручники і комп’ютерну техніку, то й вартість за навчання не може залишатися незмінною.

Багато хто виїжджає за кордон у пошуках можливостей, як молоді викладачі, так і досвідчені вчені. Часто виходить, що «навчаємо на експорт». Як цьому зарадити?

Що спонукає людину залишати Батьківщину і вдаватися до переїзду. Це пошук кращого і більш заможного життя, безпека власна та близьких, а у відношенні до науковців, ще й можливість самореалізації. В наших реаліях ми маємо відсутність державного житла та неспроможність придбати комерційне, застарілість приладів і відсутність сучасного обладнання, порівняно невисоку зарплату і т.п. Має бути сформована чітка програма підтримки національної науки й освіти. Не лише необхідно збільшити заробітну плату викладачам і вченим, але й покращити побутові умови, умови праці, модернізувати лабораторії та кабінети. Я переконаний в тому, що за сприятливих умов наша наука в багатьох галузях може бути на провідних позиціях у світі.

Наостанок, чи хотіли б Ви побажати щось студентам університету, та озвучити, чому саме НДУ запрошує до себе на навчання?

Напередодні свята, Міжнародного дня студента, хочу побажати нашій талановитій студентській молоді наполегливості, старанності, твердості духу, успіхів у всіх гарних справах, здійснення мрій, реалізації життєвих планів, віри в майбутнє і, звичайно, почуття гумору. Ми пишаємося вами, ви окриляєте і робите нас більш молодими.