Про новації в реалізації державної політики зайнятості з метою задоволення потреби роботодавців у кадрах йшлося на засіданні «круглого столу» з громадськими діячами та роботодавцями, яке відбулося в Ніжині. 13471310

Головував на зібранні народний депутат України Олександр Кодола, у його роботі взяли участь голова Ніжинської районної адміністрації Вячеслав Івашин, ніжинський міський голова Анатолій Лінник, директор Чернігівського обласного центру зайнятості Лідія Падалка, директор Ніжинського міськрайонного центру зайнятості Володимир Власенко, депутати обласної та міської рад. Від Асоціації «Об’єднання підприємств Ніжинщини» присутніми були Микола Шкурко і Сергій Ільющенко.

За словами директора обласного центру зайнятості Л.Падалки, на початок нинішнього року в області навантаження на кожне вільне робоче місце становило 17 осіб.

Дестабілізуючими факторами регіонального ринку праці є стабільно негативна демографічна ситуація, поглиблення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, активізація міграційних процесів, значний сегмент нерегламентованої зайнятості. Крім того, гострою залишається проблема дефіциту робітничих кадрів, а також невідповідності обсягів та якості професійної підготовки потребам роботодавців.

Про бачення ситуації на ринку праці, хронічну незабезпеченість потреб своїх підприємств кадрами висловилися місцеві роботодавці: керівник фермерського господарства «Терешківське» В. Осипенко, директор швейного підприємства Н.Копиця, начальник комунального підприємства В.Корман, керівник фірми «Сяйво» М.Шкурко.

Зокрема, М.Шкурко наголосив на відсутністі державного обліку й контролю за рухом трудових ресурсів за межі області, так само як це відбувається з відтоком природних (вода, ліс, копалини) та фінансових ресурсів (насамперед через банківську мережу). Чому не йдуть відрахування за місцем проживання з зарплат трудових мігрантів? Де міждержавні угоди, з тією ж Польщею, про використання праці українців? На ці та інші злободенні питання не знайшлося відповіді в представників державної влади. Нічого іншого як «затягування гайок» в законодавстві про зайнятість не було запропоновано з їх боку. А тільки цим системну проблему не вирішити.
Асоціація «Об'єднання підприємців Ніжинщини»

http://siver.com.ua/